logo3bis
lobobis
logo3bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
mlodzi1
logo
Capture_6
d_w_sieci pajacyk
dop
kfundusze00302
bip_logo_pomn1_grad
logo2bis
logo2bis

autorzy:                                 mgr Adam Lemieszek           mgr Adam Iwanejko

EDUKACJA ZDROWOTNA

Temat: Korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności. Edukacja zdrowotna

Data: 08.01.2014 – klasa I a, b chłopcy

Czas trwania: 1 x 45 min.

Miejsce zajęć: pracownia informatyczna

Prowadzący: Adam Iwanejko

Pomoce i przybory: komputer z dostępem do Internetu, rzutnik. Program PREZI.

Cele ogólne:

- poznanie pojęć aktywność fizyczna, zdrowie,

Cele operacyjne:

 • Uczeń:
  • zna korzyści wynikające z aktywności fizycznej
  • wymienia różne rodzaje aktywności fizycznej

Cele kształcące:

  • poznanie różnych form aktywności dostosowanych do możliwości ucznia
 • poznanie obiektów sportowych i terenowych, które mogą służyć w aktywności fizycznej
   

Cele wychowawcze:

 • dbałość o własne zdrowie
   
 • Metody:
  • prezentacja
  • dyskusja
 • Formy pracy:
  • grupowa
 • Cele kształcenia ogólnego:
  • II. Gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;
  • Treści nauczania - wymagania szczegółowe
 • 7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
 • 1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie
  i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

  Przebieg lekcji:

  1. Czynności wstępne:
   • sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu zajęć.
  2. Przypomnienie definicji zdrowia oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie.
  3. Autorefleksja ucznia - jaką aktywność ruchową podejmuję w przeciągu tygodnia i ile czasu na nią poświęcam (wypisują wszystkie formy)
  4. Obejrzenie prezentacji:
 • http://prezi.com/pxgrtctlmwq2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
 • oraz dyskusja na forum klasy:

  -  o przyczynach spadającej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

  - co mogę zmienić w swoim postępowaniu, na co mam wpływ,

  - jaka baza sportowa i oferta zajęć popołudniowych jest w mojej okolicy.

  • 5. Podsumowanie zajęć, wyróżnienie najaktywniejszych uczniów.

   

  Edukacja zdrowotna. (wersja pdf.)
  edukacja1
  edukacja2
  edukacja3
  edukacja4
  edukacja5
  swlewo16