logo3bis
lobobis
logo3bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
mlodzi1
logo
Capture_6
d_w_sieci pajacyk
dop
kfundusze00302
bip_logo_pomn1_grad
logo2bis
logo2bis

autorzy:                                 mgr Adam Lemieszek           mgr Adam Iwanejko

EDUKACJA ZDROWOTNA

Scenariusz lekcji w kl. I a, b

Temat: Prozdrowotne zachowania. Tryb życia a zdrowie. Edukacja zdrowotna

Data: 08.01.2014 – klasa I a, b chłopcy

Czas trwania: 1 x 45 min.

Miejsce zajęć: pracownia informatyczna

Prowadzący: Adam Iwanejko

Pomoce i przybory: komputer z dostępem do Internetu, rzutnik. Program PREZI.

Cele ogólne:

- poznanie pojęcia - zachowania prozdrowotne,

Cele operacyjne:

  Uczeń:

  • zna korzyści wynikające z aktywności fizycznej,
  • zna zasady prawidłowego odżywiania,

Cele kształcące:

  • poznanie wpływu stylu życia na zdrowie

Cele wychowawcze:

  • dbałość o własne zdrowie

  1. Metody:
  • prezentacja
  • dyskusja

  2. Formy pracy:
  • grupowa

  Cele kształcenia ogólnego:

  II. Gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;

  Treści nauczania - wymagania szczegółowe

7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:

2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;

Przebieg lekcji:

oraz dyskusja na forum klasy:
- co i dlaczego najczęściej jemy, jaki to może mieć na nas wpływ?
- czy mam wpływ na to co, kiedy i ile jem?
- czy aktywność fizyczna jest dla mnie czymś ważnym?
- czy WF jest potrzebny w szkole?
- wolę grać w piłkę na boisku czy w FIFĘ 14?

  5. Podsumowanie zajęć, wyróżnienie najaktywniejszych uczniów.
   

Edukacja zdrowotna. (wersja pdf.)
edukacja1
edukacja2
edukacja4
edukacja5
swlewo16