logo3bis
lobobis
logo3bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
mlodzi1
logo
Capture_6
d_w_sieci pajacyk
dop
kfundusze00302
bip_logo_pomn1_grad
logo2bis
logo2bis

autorzy:                                 mgr Adam Lemieszek           mgr Adam Iwanejko

ĆWICZENIA Z PRZYBOREM DO MUZYKI

SZKOŁA W RUCHU

Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może”
Obszar 1
ROK SZKOŁY W RUCHU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY

Edukacja w szkole gimnazjalnej w zakresie wychowania fizycznego zawiera elementy rozwijające zainteresowania uczennic poprzez tworzenie różnorodnych form ruchowych, np. w gimnastyce artystycznej z przyborami.

Celem takich zajęć jest eksponowanie kreatywności dziewcząt i podnoszenie na wyższy poziom umiejętności gimnastycznych i tanecznych. Poszukiwanie talentów oraz uwrażliwienie na piękno i estetykę ruchu.
Dziewczęta chętnie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach, odkrywając pasję i własne możliwości w tym zakresie. Często eksponują nabyte umiejętności na forum szkolnym podczas różnych uroczystości.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy II Gimnazjum :

KLASA II a,  II b dziewczęta

LICZBA ĆWICZĄCYCH – 14

MIEJSCE ZAJĘĆ:  hala sportowa

DATA: 19.02.2014

PROWADZĄCY: Dorota Kieda

CZAS: 45 minut

TEMAT LEKCJI: Ćwiczenia z przyborem (obręcze ) do muzyki według inwencji ucznia.

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: obręcze, materace, magnetofon, płytoteka

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

 • UMIEJĘTNOŚCI : Doskonalenie poznanych elementów z gimnastyki artystycznej.
 • SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA : Kształtowanie równowagi, zręczności, zwinności, orientacji przestrzennej, szybkości ruchu.
 • WIADOMOŚCI : Uczeń poznaje nowe formy ruchowe w gimnastyce artystycznej. Zna zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z przyborami (samoasekuracja), asekuracja partnera, współpraca 
  w zespole dwuosobowym.
 • POSTAWY: samodyscyplina, wiara we własne możliwości, świadomość potrzeby wykonywania ćwiczeń,  płynność i estetyka ruchu.
 • METODY I FORMY PRACY: Metoda realizacji zadań ruchowych, zadaniowa, naśladowcza, praca
  w zespołach dwuosobowych.

TOK LEKCJI

TREŚĆ I PRZEBIEG LEKCJI

CZAS

UWAGI O REALIZACJI

CZĘŚĆ I -
WSTĘPNA : zorganizowanie grupy , motywacja

 


ZABAWA OŻYWIAJĄCA

 

 1. Zbiórka w siadzie skrzyżnym
 2. Powitanie
 3. Sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć.
 4. Podanie tematu lekcji.
 5. Zachęcenie do udziału w lekcji poprzez
  nawiązanie do ogólnego znaczenia gimnastyki artystycznej.

 1. Berek – złapana osoba wykonuje podpór przodem , może zostać wybawiona przez
przeczołganie się pod nią.

2 minuty

 

 

 

3 minuty

Siad skrzyżny do N

 

Wyjaśnienie pojęcia „gimnastyka artystyczna”.


Uczniowie poruszają się po określonym terenie.

CZĘŚĆ II
GŁÓWNA :Ćwiczenia kondycyjno-sprawnościowe (kształtujące) przy muzyce.

 

 

 


Kształtowanie sprawności , doskonalenie umiejętności , rozwijanie zdolności

Przy muzyce rozgrzewka taneczna:
- skłony głowy w bok,
- skłony głowy w przód i w tył,
- zamykanie otwieranie klatki,
- przenoszenie T względem bioder,
- prowadzenie T po kwadracie w P i L stronę,
- krążenia klatką,
- krążenia bioder,
- fala ciałem w staniu na L i P stronę,
- w staniu rozkrocznym przenoszenie ciężaru ciała    na przemian na P i L stronę,
- naprzemienne uginana noga,
- wypad i uginanie tylnej nogi w stanie kolanowym      na L i P nogę,

Ćwiczenia z obręczą:
wymachy i przedmachy;
- z podstawy zasadniczej, obręcz trzymana                nachwytem Pr.r. z prawej strony w płaszczyźnie      strzałkowej, naprzemienne wymachy rr w przód       i w tył z rytmicznym ruchem sprężynowym nóg.
- j.w. przekładać obręcz z ręki do ręki
- marsz po kole

Rzuty obręczą:
- z postawy zasadniczej , trzymając obręcz przed     sobą , w płaszczyźnie czołowej – wyprostem          ramion rzut obręczy w górę. Chwyt na wysokości    dosiężnej .

Toczenie obręczy:
- ćwiczący pchają obręcz współćwiczącego,
  jednorącz.

Przygotowanie układu dwójkowego według własnej inwencji i możliwości.
Pokaz najlepszego układu gimnastycznego .

15 minut

 

 

 

 

 

 


20 minut

Rozsypka,  w bezpiecznych odstępach między sobą,
twarzą do prowadzącego. Nauczyciel zwraca uwagę na staranne wykonanie przez uczniów pokazywanych elementów.

 

 

 


Ćwiczący stoją parami naprzeciw siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Układ gimnastyczny oceniany przez współćwiczące.

CZEŚĆ III
KOŃCOWA

Ćwiczenia uspokajające, korektywne


Omówienie lekcji . Ewaluacja zajęć, pożegnanie.

 

 1. W luźnych podskokach rozluźnienie mięśni ramion i nóg.
 2. W marszu wspięcie na palcach z ramionami w górę – wdech, na całych stopach, ramiona w dół – wydech.
 3. Rytmiczny marsz dookoła sali, samokontrola postawy ciała.
 1. Wyszczególnienie elementów szczególnie istotnych podczas wykonywania ćwiczeń.
 2. Ocena i samoocena realizacji zadań.

3 minuty

 

 

 

2 minuty

 

 

 

 

Ustawienie w szeregu.

?wiczenia z przyborem do muzyki. (wersja pdf.)

Rozgrzewka taneczna :

muzyka013
muzyka016
muzyka021
muzyka037
muzyka055

Dziewczęta w układach dwójkowych :

muzyka062
muzyka073
muzyka079

Pokaz najlepszego układu gimnastycznego :

muzyka101
muzyka085
muzyka086
muzyka117
muzyka134
swlewo16