logo3bis
lobobis
logo3bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
mlodzi1
logo
Capture_6
d_w_sieci pajacyk
dop
kfundusze00302
bip_logo_pomn1_grad
logo2bis
logo2bis

autorzy:                                 mgr Adam Lemieszek           mgr Adam Iwanejko

NAUKA TAŃCA - POLONEZ

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego – fakultet rekreacyjny.

Temat: Nauka tańca - Polonez

Data:

Klasa: III a, b

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Prowadzący: Adam Iwanejko

Pomoce i przybory: magnetofon, melodia Poloneza

Cele ogólne:

- poznanie tańca narodowego

- nauka kroku podstawowego, trzymań i figur stosowanych w tańcu.

Cele operacyjne:

 • Uczeń:
  • zna i stosuje krok podstawowy Poloneza w ruchu.
  • łączy figury w układ tańca
 • Cele kształcące:
   • kształtowanie płynności i estetyki ruchu oraz orientacji w przestrzeni;
   • umiejętność współpracy z partnerką i innymi parami
 • Cele wychowawcze:
   • poznanie nowego tańca oraz poznanie życia kulturowego, jakie tętniło w salonach i na dworach w XVII
    i XVIII wieku
  • Metody:
   • pokaz
   • objaśnienie,
  • Formy pracy:
   • indywidualna
   • para
   • grupa

  Cele kształcenia ogólnego:

  IV. umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

  Treści nauczania - wymagania szczegółowe

  6. Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

  ZADANIA

  CZAS

  SPOSOBY REALIZACJI

  UWAGI

  1

  2

  3

  4

  CZĘŚĆ WSTĘPNA –15’

  1. Czynności
  organizacyjno-
  porządkowe

  2’

  Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, podanie tematu lekcji.

  Ustawienie w szeregu

  2. Motywacja do zajęć

  3’

  - prowadzący przedstawia swoje oczekiwania dotyczące realizacji tematu zajęć, oraz wymienia kilka podstawowych wiadomości dotyczących tańców narodowych,

  Ustawienie jw.

   

  3.Rozgrzewka

  - ćwiczenia rytmiczne

  10’

  1. Marsz w miejscu: ramiona (RR) pracują jak przy maszerowaniu.

  2. Marsz po obwodzie koła do muzyki Poloneza, na każdy akcent w takcie klaszczemy w dłonie.

  3. Marsz po obwodzie koła do muzyki Poloneza, RR z tyłu, w marszu stosujemy krok podstawowy Poloneza.

  4. Marsz za wodzirejem krokiem Poloneza, który zmienia kierunki poruszania się po Sali.

  5. W parach poruszamy się w rytm muzyki krokiem podstawowym Poloneza.

  Muzyka Poloneza

   

   

   

   

   

   

   

  CZĘŚĆ GŁÓWNA – 20’

  1

  2

  3

  4

  4.Kształtowanie

  i doskonalenie umiejętności

  - kroku chodzonego

  - figur parowych

  - trzymań

   

  10’

  1. Przypomnienie:

  - poznanych figur parowych.

  - ukłonu zwykłego dziewczyny i chłopaka,

  - trzymań w parze,

  - przeprowadzeń.

   

  Przy muzyce -Poloneza

  nauczyciel koryguje
  istniejące błędy

   

   

  - układ poloneza

  10’

  1. Łączenie poznanych figur w układ Poloneza.

  Kontrola poprawności trzymań, kroku podstawowego.

  CZĘŚĆ KOŃCOWA – 5’

  1

  2

  3

  4

  5. Podsumowanie i omówienie zajęć.

  5’

  Obejrzenie nagrania video zarejestrowanego podczas lekcji

  Wskazówki do ćwiczeń
  w domu

  Nauka ta?ca - "Polonez". (wersja pdf.)
  polonez0102
  polonez02
  polonez03
  polonez04
  polonez05
  polonez06
  polonez07
  polonez08
  polonez09
  polonez10
  swlewo16