logo3bis
lobobis
logo3bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
logo2bis
mlodzi1
logo
Capture_6
d_w_sieci pajacyk
dop
kfundusze00302
bip_logo_pomn1_grad
logo2bis
logo2bis

autorzy:                                 mgr Adam Lemieszek           mgr Adam Iwanejko

IMPROWIZACJE RUCHOWE
"CHEERLEADING"

SZKOŁA W RUCHU

AKCJA MEN „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

ROK SZKOŁY W RUCHU

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy

Obszar nr 2

Scenariusz zajęć tanecznych w ramach lekcji fakultatywnych z wychowania fizycznego w klasach III:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na poszczególnych poziomach klas według planu w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Celem zajęć jest popularyzacja tańca wśród młodzieży szkolnej oraz rozbudzenie pomysłowości uczennic
w  kierunku poszukiwań nowych obrazów tanecznych.

Zapoznanie z podstawowymi walorami tańca współczesnego, jak również prezentacje taneczne z okazji różnych uroczystości ( zasady zdrowej rywalizacji ).

Podczas zajęć dziewczęta tworzą proste improwizacje ruchowe, doskonalą precyzję ruchu, uczą się twórczego myślenia i działania. Przedstawiają własne interpretacje nowych form ruchowych, uwzględniając płynność i estetykę ruchu.

W związku z otwarciem hali sportowej w naszej szkole w tym roku szkolnym pojawił się pomysł stworzenia
układów składających się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji (układy cheerleaders, które można wykorzystać w celu kibicowania i dopingu zespołom sportowym w czasie meczów). Dziewczęta ćwiczą
na zajęciach z dużym zaangażowaniem.

Przykładowy scenariusz zajęć tanecznych:

Temat : Improwizacje ruchowe z elementami cheerleadingu.

Kluczowe pojęcie umiejętności z podstawy programowej:
- eksponowanie kreatywności uczniów
- nauka koordynacji ruchów w prostych układach tanecznych

Prowadząca : Dorota Kieda

Data : 28.02.2014

Miejsce: hala sportowa

Czas: 45 minut

Klasy: III A , IIIB – dziewczęta

Ilość ćwiczących: 8

Przybory i przyrządy: magnetofon , płytoteka , pompony

Cele główne lekcji:

 • Umiejętności :
  - uczeń wykonuje samodzielnie wybrane ćwiczenia rytmiczno taneczne
  - kształtowanie rytmiczności ruchu w ćwiczeniach gimnastycznych i tanecznych
  - rozwijanie inwencji twórczej
   
 • Motoryczność :
  - uczeń doskonali koordynacje wzrokowo ruchową, wzmacnia mięsnie posturalne poprzez prawidłową sylwetkę podczas tańca
   
 • Wiadomości :
  - wyjaśnienie pojęcia cheerleading (forma dopingu), choreogimnastyka (gimnastyka, którą się tańczy)
   
 • Wychowawcze :
  - współpraca w grupie
  - samoocena wykonania zadania i konfrontacja własnej oceny z oceną nauczyciela i rówieśników
   
 • Metody :
  - odtwórcza, zadaniowo naśladowcza , fragmentaryczna , ruchowej ekspresji twórczej
   
 • Formy pracy :
  - naśladowcza, zadaniowa, praca w grupie
   

TOK LEKCJI

TREŚĆ I PRZEBIEG LEKCJI

CZAS

UWAGI O REALIZACJI

CZĘŚĆ I
WSTĘPNA : Zoorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć

 

 

 

 

 

 

Rozgrzewka – ćwiczenie      podstawowych kroków tanecznych.   Muzyka – tempo umiarkowane

1. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności

2. Sprawy dydaktyczne: omówienie tematu
w celu świadomego udziału ćwiczących
w zajęciach. Wyjaśnienie pojęć cheerleading, choreogimnastyka.

3. Zabawa ożywiająco-orientacyjna.
Zróżnicowanie tempo muzyki.

 • improwizacja ćwiczących
  w wykonywaniu różnych ruchów
  w rytm muzyki .
 • na sygnał zatrzymanie muzyki, ustawienie ćwiczących w dowolnej pozycji

 

1.Marsz w miejscu :
- 1-8 PN marsz , wymach R.R z dołu w górę        (wdech – wydech)
- 1-8 PN marsz, skłony głowy w P i L

2.Step – out (szeroki rozkrok i akcent
z dotykaniem podłoża palcami stóp):
- 1-8 krążenia barków w tył
- 1-8 krążenia barków na przemian w tył (PB,       LB )
- 1-8 krążenia RR (na zewnątrz przed sobą)
- 1-8 krążenia RR (do wewnątrz przed sobą)
- 1-8 wymachy RR na przemian (PR, LR)
   z boku w przód
- 1-8 wymachy RR (obu jednocześnie ) z boku      w przód
- 1-8 wymachy RR na przemian (PR ,LR)
   z boku na górę
- 1-8 wymachy RR (obu jednocześnie ) z boku      w górę

2 min

 

 


3 min

 

 

 

 


5 min

Ustawienie w szeregu

 

 

 

 

 

 

 

 


Dziewczęta ustawione
w rozsypce z zachowaniem bezpiecznych odległości
twarzą do N

CZĘŚĆ II
GŁÓWNA:
Nauka poszczególnych kroków, łączenie kroków w całość, doskonalenie układu ćwiczeń z pomponami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1-4 PN heel – back (pojedynczy, pojedynczy,    podwójny)
- 1-2 PN grapevine
- 1-2 LN grapevine
- 1-4 PN step otuch po kwadracie, wymach RR    na przemian w bok, w górę
- 1-4 PN V step przód
- 1-4 PN V step tył (A step)
- 1-4 LN heel- back (pojedynczy, pojedynczy,     podwójny)
- 1-2 LN grapevine
- 1-2 PN grapevina
- 1-4 LN step otuch po kwadracie, wymach RR    na przemian w bok, w górę
- 1-4 LN V step przód
- 1-4 LN V step tył (A step)

 Powtarzanie na prawą i lewą stronę aż do opanowania. Zamiana prowadzącej
z nauczyciela na uczennicę.

- Próba wykonania piramidy grupowej
z pomocą nauczyciela

- Improwizacje taneczne według własnej inwencji twórczej do wybranej muzyki
z pomponami

- Samoocena wykonania zadania i konfrontacja własnej oceny z oceną rówieśników
i nauczyciela

 

12 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 min


15 minut

Nauka fragmentami, które
połączone w całość tworzą
układ choreograficzny
z pomponami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ III
KOŃCOWA: uspokojenie organizmu po wysiłku, stretching

 

 1. Siad rozkroczny, skłon tułowia w bok, przedramię oprzeć na podłodze, drugie ramie nad głową, wytrzymać
 2. Siad prosty, ugięcie PN w kolanie
  i postawienie nogi na podłodze na zewnątrz lewego kolana, skręt tułowia
  w prawo i przyciągniecie prawego kolana do klatki piersiowej, wytrzymaj.
 3. Sprawy organizacyjno porządkowe. Zbiórka w siadzie skrzyżnym.
  Omówienie lekcji – zwrócenie uwagi na elementy, które szczególnie sprawiły trudność.

3 minuty

 

 

 

 

2 minuty

Muzyka relaksacyjna. Demonstrowanie przez N ćwiczeń oddechowo-
rozciągających

Improwizacje ruchowe. (wersja pdf.)

  Rozgrzewka – ćwiczenie podstawowych kroków tanecznych :

P1520931
pompony016
pompony030

Improwizacje taneczne z pomponami : 

pompony058
pompony061
pompony078
pompony081
pompony094
pompony097
pompony110
pompony143

Próba wykonania piramidy grupowej :

pompony174
swlewo16